Weten wat u van ons mag verwachten! Duidelijkheid en transparantie in onze dienstverlening is belangrijk.
Onze Managed ICT Services worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden.

Vast maandtarief en verrekening aanvullende dienstverlening:

In de service pakketten is het totale reguliere onderhoud en beheer van het betreffende product inbegrepen.
Niet inbegrepen in de pakketten zijn alle werkzaamheden die buiten de scope vallen. (Zie hiervoor de SLA matrix) Deze activiteiten worden per gebeurtenis separaat aan u doorbelast tegen de op dat moment geldende tariefstellingen.

Betaalcondities:

Termijnen van de Managed Service pakketten per maand vooruit. Betaling op 14 dagen rekening.
Bij betalingsachterstand behoudt Hermac zich het recht voor om service/dienstverlening op te schorten tot dat het achterstallige saldo is voldaan.

Werktijden en werken buiten kantooruren:

De dienstverlening wordt uitgevoerd op werkdagen van maandag t/m vrijdag. (Erkende feestdagen uitgezonderd) Wij werken van 08:30 tot 17:00 uur. In overleg kunnen wij buiten deze tijden voor u aan het werk. Van maandag tot vrijdag van 17:30 tot 22:30 zal er een toeslag van 150% op onze tarieven worden doorberekend. Op zaterdag van 08:00 tot 16:00 zal 200% van ons standaard tarief worden doorbelast.

Reistijden / voorrijkosten:

Reistijden naar Scherpenzeel binnen de Nederlandse landsgrenzen zijn inbegrepen. Reiskosten naar andere locaties worden doorbelast. Reistijd is gelijk aan arbeid per uur.

Garanderen van reactietijden:

De Managed Service pakketten bevatten geen benoemde responsetijden. De response is gebaseerd op het zogenaamde “best effort” principe. Anders gezegd; “naar beste kunnen”. Het zal door Hermac absoluut nagestreefd worden om elke call zo snel mogelijk op te lossen. Het zou echter ook incidenteel kunnen voorkomen dat Hermac medewerkers door onvoorziene omstandigheden niet aan de te verwachten response en actie tijden kunnen voldoen. Denk hierbij aan storing van internet of telefonie of aan extreme verkeer- en weersomstandigheden. In dit geval spreken wij van overmacht.

Acceptatie ICT omgeving voor Managed Services:

Vooraf aan de overeenkomst maken wij een inventarisatie van de onderhavige apparatuur en software bij u op locatie. Op basis van deze inventarisatie zal uw ICT omgeving door ons geaccepteerd gaan worden voor Managed Services. Aangetroffen gebreken of apparatuur welke niet geschikt is om structureel te onderhouden zal eventueel vervangen moeten worden of expliciet uit de overeenkomst worden uitgesloten.

Een aantal voorbeelden:

– Windows Server omgevingen moeten minimaal draaien op Windows 2016 of hoger.
– Werkplekken dienen voorzien te zijn van Windows 10 of hoger en Hardware jonger dan 4 jaar.
– Werkplekken/Servers welke online gemonitord worden dienen voorzien te zijn van een internet verbinding.
– Een 24×7 stabiel werkende internetverbinding met geschikte router dient aanwezig te zijn.
– Een deugdelijke online Cloud of on premises data backup dient aanwezig te zijn.

Deze inventarisatie van ICT apparatuur en applicatiesoftware dient tevens als basis voor toekomstige verbetering en optimalisatie adviezen.

Wijzigingen/Opzeggen:

De initiële inventarisatie is de uitgangspositie voor de hoeveelheid werkplekken en/of servers die onder de Managed Service dienst gaan vallen. Tussentijdse wijzigingen kunnen voorkomen en doorgevoerd worden per maand. Opzeggen/beëindigen van een Managed Service minimaal 14 dagen voor de nieuwe maand. Opzeggingen dienen schriftelijk ingediend te worden op ons info mailadres.

Integrale werkgebieden:

Managed Services verdiend een nadere toelichting. Wat mag u van Hermac verwachten? Volgens dit bewezen succesvolle concept werken wij aan- en voor uw automatisering vanuit een integrale visie.
De volgende werkgebieden zijn opgenomen binnen Hermac’s Managed Services:

– Monitoring Uw belangrijke IT omgeving wordt door ons live gecontroleerd.
– Proactieve support Op basis van meldingen uit de monitoring kunnen wij vooraf acties ondernemen.
– Onderhoud Zonder uw directe bemoeienis kunnen wij zelfstandig gewenst onderhoud uitvoeren.
– (Remote) Support Duidelijke afspraken, korte lijnen en veel informatie maken support sneller mogelijk.
– Rapportage Periodieke rapportage en contactmomenten geven u informatie over status en voortgang.
– Verbeteringen Uw netwerk verbeteren en optimaliseren op basis van de gemaakte rapportages.
– Facturering Vaste maandbedragen + Periodieke afrekeningen maken uitgaven aan ICT inzichtelijker
en geven u een betere voorspelbaarheid van te verwachten investeringen.

Onafhankelijkheid:

Hermac Managed Services werkt voor u! Niet voor een bepaalde fabrikant of dienstenleverancier.
Natuurlijk hebben wij mede door jarenlange praktijkervaring uitgesproken voorkeuren voor betrouwbare partners. Maar we zijn en blijven objectief. Wij zoeken naar een verhouding in product/prijs/performance die het beste bij uw organisatie past. Indien services worden afgenomen van derde partijen (bijv. Clouddiensten) dan gaat u automatisch akkoord met de door deze aanbieder gestelde leveringsvoorwaarden.

Tariefstellingen:

De dienstverlening van Hermac kent verschillende tariefstellingen.
(Alle prijzen exclusief 21% btw, per medewerker, per uur)
– Werkzaamheden aan de werkplekomgeving € 79,00.
– Werkzaamheden aan de server, backup en routeromgeving € 99,00.
– Strategisch ICT Consult € 129,00.
– Reistijd / voorrijkosten zijn gelijk aan arbeid per uur a € 79,00 per uur met een minimum van € 19,75
– Eventuele reclamaties op geleverde diensten en / of goederen strikt binnen 8 dagen na levering.

Algemene voorwaarden:

NLdigital voorwaarden 2020 (PDF)

Disclaimer ten aanzien van dataverlies:

Attentie! Uw apparatuur, programmatuur en belangrijke data wordt door Hermac B.V. met de grootst mogelijke zorg behandeld. U bent en blijft evenwel in alle situaties zelf verantwoordelijk voor het hebben van een deugdelijke back-up van uw belangrijke data. Hermac B.V. kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor enig dataverlies in welke vorm dan ook.

Disclaimer ten aanzien van Clouddiensten:

In geval van afname van “online diensten / Cloud computing” gaat u automatisch akkoord met de levering- en licentievoorwaarden zoals deze door de betreffende aanbieder gesteld zijn.