NLDigital – Data Pro

Sinds November 2020 is Hermac opgenomen in het Data Pro register. Dit betekent dat Hermac voldoet aan de strenge (privacy) eisen die NLDigital aan deze certificering stelt. Hierbij hoort ook een vernieuwde verwerkersovereenkomst, deze vindt u hier

Klik op het logo om ons certificaat in te zien.

Algemeen

Door gebruik te maken van deze website stemt u automatisch in met de inhoud van dit Privacy statement. Hermac behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van dit beleid te wijzigen. U wordt dan ook dringend geadviseerd bij ieder bezoek aan de website kennis te nemen van het Privacy statement teneinde op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Privacy

Hermac respecteert uw privacy en gebruikt uw gegevens alleen voor doeleinden waarvoor deze door u verstrekt zijn. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw gegevens worden nimmer zonder uw voorafgaande toestemming ter beschikking gesteld aan derden, tenzij Hermac hiertoe een wettelijke verplichting heeft.

Inzage en correctie

U heeft te allen tijde het recht uw gegevens in te zien. Hermac zal u hiertoe op schriftelijk verzoek een overzicht doen toekomen van uw geregistreerde gegevens. Indien de geregistreerde gegevens onjuistheden bevatten, zal Hermac deze op schriftelijk verzoek aanpassen.

Publieke beleidsverklaring IB Hermac

Downloaden